2007-08-13

Om du köper en vagn som är i mycket sämre skick än säljaren sagt kan detta vara bra att veta:

Åki, då är det såhär... du får nog informera dem om att köp mellan privatpersoner regleras av köplagen. När det gäller distansköp så har de som säljare ansvar för att varan motsvarar beskrivningen, annars så tror jag till och med att de är skyldiga att betala returportot. Skall leta lite paragrafer. En sak, genom vilket köpforum har du köpt den? De flesta köpforum har dessutom sitt eget regelverk som skyddar köpare och säljare lite extra.

Befintligt skick:
19 § Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande
allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper
eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha
inverkat på köpet,

2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant
väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som
han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att
bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha
inverkat på köpet, eller

3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans
pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

30 § Är varan felaktig och beror det inte på köparen eller något
förhållande på hans sida, får köparen enligt 31--40 §§ kräva
avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom
kräva skadestånd. Han får även hålla inne betalningen enligt 42 §.
www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&...:931
där har du köplagen i sin helhet. Om vagnen till exempel är möglig och du inte informerats om detta, det syns inte heller på bild, så kan du åberopa att de antingen bekostar en tvätt av vagnen, gör prisavdrag för detta eller häva köpet om jag förstått det rätt.
Jomppelina

Inga kommentarer: